ขนาดตัวอักษร
ลด
มาตรฐาน
ขยาย

หน้าหลัก > เทศกาลและงานสำคัญ > เทศกาลฤดูร้อนที่อุเอะโนะ

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

เทศกาลฤดูร้อนที่อุเอะโนะ

เทศกาลฤดูร้อนที่อุเอะโนะมีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน เช่น พิธีลอยโคมกระดาษโทโรนางาชิ และงานจัดแสดงประติมากรรมจากน้ำแข็ง ระยะทางประมาณครึ่งหนึ่งรอบสระชิโนะบะซึโนะอิเกะเป็นตลาดขายของเก่าซึ่งดึงดูดผู้คน ที่นี่ยังเหมาะแก่การนั่งพัก ชมดอกบัว และสัมผัสกับสายลมเย็นๆ จากสระน้ำ ที่ซุยโจองงะคุโด (คอนเสิร์ตฮอลล์ริมสระน้ำ) มีการจัดแสดงดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ขบวนพาเหรดของเทศกาลที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2013 นั้นถือเป็นไฮไลท์ของฤดูร้อนที่อุเอะโนะ

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่

เขตไทโต

สระชิโนบะซึโนะอิเกะ ซุยโจองงะคุโด(คอนเสิร์ตฮอลล์ริมสระน้ำ) สวนอุเอะโนะ ริมสระชิโนะบะซึโนะอิเกะ เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ

เว็บไซต์:สมาคมการท่องเที่ยวอุเอะโนะ(ภาษาญี่ปุ่น)( External link )

กำหนดการ

Mid-July 2018 - Mid-August 2018

  • ช็อปปิ้ง ค้นหาจุดช็อปปิ้งเป็นภาษาอังกฤษได้
  • Tokyo Navigator
  • อาหาร
  • ที่พัก
  • ค้นพบ x โตเกียว
  • หัวข้อ
  • ศาลาว่าการกรุงโตเกียว ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว