ขนาดตัวอักษร
ลด
มาตรฐาน
ขยาย

หน้าแรก > การคมนาคม > การเดินทางจากสนามบินไปโตเกียว

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

การเดินทางจากสนามบินไปโตเกียว

กลับขึ้นด้านบน

การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะไปโตเกียว

สนามบินฮาเนดะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ให้บริการทั้งการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
เอโดะโคจิที่จำลองถนนสมัยเอโดะมีทั้งร้านอาหารและร้านค้าก็เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะไปโตเกียว

 

โมโนเรล

สนามบินฮาเนดะ

โตเกียวโดยโมโนเรล
เวลาที่ใช้: ประมาณ 19 นาที
ค่าโดยสาร: 490 เยน

 

สถานีฮามามัตสึโจ

สาย JR
เวลาที่ใช้: ประมาณ 5 นาที
ค่าโดยสาร: 160 เยน

 

สถานีโตเกียว

สนามบินฮาเนดะ

สายเคคิว
เวลาที่ใช้: ประมาณ 14 นาที
ค่าโดยสาร: 410 เยน

 

สถานีชินะงะวะ

สาย JR
เวลาที่ใช้: ประมาณ 8 นาที
ค่าโดยสาร: 170 เยน

 

สถานีโตเกียว

การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะไปยังตัวเมืองโตเกียวโดยรถบัส

ผู้โดยสารสามารถบินจากสนามบินฮาเนดะไปยังหลากหลายจุดหมายปลายทางในญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันรองรับเที่ยวบินในประเทศเป็นหลัก สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางต่อไปยังสนามบินนานาชาตินาริตะเพื่อต่อเที่ยวบินต่างประเทศ
สามารถใช้บริการรถบัสลีมูซีนที่วิ่งตรง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) แอร์พอร์ตลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสของรถไฟเคเซ นาริตะเอ็กซ์เพรส เคเซไลเนอร์ หรือเคคิวแอร์พอร์ตลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรส (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง) ก็จะสามารถเดินทางไปได้โดยสะดวก

รถบัสลีมูซีน (รถบัสลีมูซีนสนามบิน)

สนามบินฮาเนดะ

เวลาที่ใช้: ประมาณ 20-50 นาที ค่าโดยสาร: 820 เยน

 

โตเกี ยวซิ ตี้ แอร์ เ ทอร์ มิ นอล

สนามบินฮาเนดะ

เวลาที่ใช้: ประมาณ 25-45 นาที ค่าโดยสาร: 930 เยน

 

สถานีโตเกียว

สนามบินฮาเนดะ

เวลาที่ใช้: ประมาณ 35-75 นาที ค่าโดยสาร: 1,230 เยน

 

สถานีชินจูกุ

สนามบินฮาเนดะ

เวลาที่ใช้: ประมาณ 45-90 นาที ค่าโดยสาร: 1,230 เยน

 

สถานีคิจิโจจิ

รถบัสเคฮินคิวโค

สนามบินฮาเนดะ

เวลาที่ใช้: ประมาณ 55 นาที ค่าโดยสาร: 930 เยน

 

สถานีโตเกียว

สนามบินฮาเนดะ

เวลาที่ใช้: ประมาณ 49 นาที ค่าโดยสาร: 1,030 เยน

 

ชิบุยะ

การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะไปยังตัวเมืองโตเกียวโดยรถยนต์

มีเส้นทางหลัก 4 เส้นทางสำหรับการเดินทางจากสนามบินฮาเนดะไปยังตัวเมืองโตเกียวโดยรถยนต์

 • 1. ขึ้นทางด่วนนครหลวงเส้นชายฝั่งที่ทางแยกคูโคชูโอ IC แล้ววิ่งเข้าทางด่วนนครหลวงหมายเลข 1 สายฮาเนดะ หรือหมายเลข 11 สายไดบะ หรือหมายเลข 9 สายฟุกะงะวะ เพื่อเข้าไปยังตัวเมืองโตเกียว
 • 2. ขึ้นทางด่วนนครหลวงหมายเลข 1 สายฮาเนดะที่ทางแยกคูโคนิชิ IC เพื่อวิ่งเข้าไปตัวเมืองโตเกียว
 • 3. ขึ้นทางด่วนนครหลวงคะนะงะวะหมายเลข 1 สายโยโกฮาเนะที่ทางแยกฮาเนดะเพื่อไปยังเมืองโยโกฮาม่า
 • 4. สำหรับถนนธรรมดา ใช้ถนนวงแหวนหมายเลข 8 จากเทอร์มินอลสนามบินแล้ววิ่งไปบนถนนหมายเลข 357 เพื่อเข้าไปยังโตเกียว

*ทางเลือก 1., 2. และ 3. ต้องจ่ายค่าทางด่วน
ทางเลือก 4. ไม่มีค่าทางด่วน

การเดินทางจากสนามบินนาริตะไปโตเกียว

สนามบินนานาชาตินาริตะเปรียบเสมือนประตูสู่ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองโตเกียวราว 60 กิโลเมตร JR สายตะวันออก

การเดินทางจากสนามบินนาริตะไปโตเกียว

JR (การรถไฟญี่ปุ่น)

สถานี JR สนามบินนาริตะ (สำหรับเที่ยวบินที่มาลงเทอร์มินอล 1)

สนามบินนาริตะ

นาริตะเอ็กซ์เพรส
เวลาที่ใช้: ประมาณ 60 นาที ค่าโดยสาร: 2,820 เยน

 

สถานีโตเกียว

สนามบินนาริตะ

นาริตะเอ็กซ์เพรส
เวลาที่ใช้: ประมาณ 95 นาที ค่าโดยสาร: 2,990 เยน

 

สถานีอิเคะบุคุโระ

สนามบินนาริตะ

นาริตะเอ็กซ์เพรส
เวลาที่ใช้: ประมาณ 80 นาที ค่าโดยสาร: 2,990 เยน

 

สถานีชินจูกุ

สนามบินนาริตะ

สายโซบุ (รถด่วน)
เวลาที่ใช้: ประมาณ 90 นาที ค่าโดยสาร: 1,320 เยน

 

สถานีโตเกียว

*ผู้โดยสารที่โดยสารเที่ยวบินที่มาลงเทอร์มินอล 2 ให้ขึ้นรถไฟที่ "สถานีสนามบินเทอร์มินอล 2" เวลาที่ใช้ในการเดินทางและค่าโดยสารจากสถานีสนามบินเทอร์มินอล 2 จะเท่ากับที่ขึ้นจากสถานีสนามบินนาริตะ

รถไฟฟ้าเคเซ

สนามบินนาริตะ

สกายไลเนอร์สายนาริตะสกายแอ็กเซส
เวลาที่ใช้: 44 นาที ค่าโดยสาร: 2,470 เยน

 

สถานีอุเอะโนะ

สนามบินนาริตะ

แอ็กเซสเอ็กซ์เพรส (วิ่งตรง)
เวลาที่ใช้: 93 นาที ค่าโดยสาร: 1,800 เยน

 

สนามบินฮาเนดะ

*ผู้โดยสารที่โดยสารเที่ยวบินที่มาลงเทอร์มินอล 2 ให้ขึ้นรถไฟที่ "สถานีสนามบินเทอร์มินอล 2" เวลาที่ใช้ในการเดินทางและค่าโดยสารจากสถานีสนามบินเทอร์มินอล 2 จะเท่ากับที่ขึ้นจากสถานีสนามบินนาริตะ

การเดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะไปยังตัวเมืองโตเกียวโดยรถบัส

มีผู้ให้บริการรถบัส 3 รายจากสนามบินนานาชาตินาริตะไปยังตัวเมืองโตเกียว แต่ละบริษัทมีสถานีรถบัสหลายแห่งซึ่งอาจจะวิ่งไปยังจุดหมายที่แตกต่างกัน ผู้โดยสารจึงต้องตรวจสอบจุดหมายให้ดีเวลาซื้อตั๋ว

รถบัสลีมูซีน

สนามบินนาริตะ

บริการขนส่งของสนามบิน
เวลาที่ใช้: ประมาณ 60 นาที ค่าโดยสาร: 2,800 เยน

 

โตเกี ยวซิ ตี้ แอร์ เ ทอร์ มิ นอล

สนามบินนาริตะ

บริการขนส่งของสนามบิน
เวลาที่ใช้: 65-85 นาที ค่าโดยสาร: 3,100 เยน

 

สนามบินฮาเนดะ

รถบัสด่วน

สนามบินนาริตะ

รถบัสเคเซ
เวลาที่ใช้: ประมาณ 70 นาที ค่าโดยสาร: 1,000 เยน

 

สถานีโตเกียว
ทางออกยาเอสุ

สนามบินนาริตะ

เฮวะโคซือ
เวลาที่ใช้: ประมาณ 80 นาที ค่าโดยสาร: 1,000 เยน

 

สถานีโตเกียวทางออกยาเอสุ

สนามบินนาริตะ

เฮวะโคซือ
เวลาที่ใช้: ประมาณ 90 นาที ค่าโดยสาร: 1,000 เยน

 

สถานีกินซ่า (สุกิยะบาชิ)

การเดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะไปยังตัวเมืองโตเกียวโดยรถแท็กซี่

มีบริษัทผู้ให้บริการรถแท็กซี่มากมายในสนามบินนาริตะ หากต้องการใช้บริการ สามารถขึ้นได้ที่จุดให้บริการแท็กซี่ภายในสนามบิน กรณีที่ใช้บริการแท็กซี่เดินทางเข้าสู่ภายในโตเกียว จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 16,000 – 22,000 เยน และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าใช้บริการทางด่วนพิเศษ แยกต่างหาก
ไม่เพียงระบบมิเตอร์ราคาที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่บริษัทผู้ให้บริการยังแบ่งแยกโซนที่จะเดินทางไปถึงจุดหมาย และระบบราคาเดียวกันภายในโซนอีกด้วย ซึ่งทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 16,000 - 22,000 เยน และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าใช้บริการทางด่วนพิเศษ แยกต่างหากด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีบริการรถแท็กซี่โดยใช้รถตู้ 9 ที่นั่งให้บริการชั่วโมงละคัน แท็กซี่นี้วิ่งไปยังโตเกียวและชิบะโดยใช้ระบบค่าโดยสารตามโซนซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 3,500 - 5,000 เยน ผู้โดยสารจะต้องซื้อตั๋วไปยังจุดหมายที่ต้องการที่เคาน์เตอร์กรีนพอร์ตเอเจนซี่ (Green Port Agency: GPA) ก่อนจะขึ้นรถ รถแท็กซี่ชนิดนี้สะดวกสำหรับคนที่มีสัมภาระมาก บางคันมีบริการส่งถึงที่ด้วยซึ่งต่างจากรถบัสที่จะจอดที่ท่ารถบัสเท่านั้น เบอร์โทรศัพท์สำหรับการจองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมีดังนี้

TOKYO JUMBO HIRE และ JET HARMONY

โทรฟรี 0120-818-952
โทรศัพท์มือถือ 090-5629-3815

TOKYO MK และ SKY GATE SHUTTLE

เบอร์โทรศัพท์ 03-5547-5551
URL:http://www.tokyomk.com/en/airport.html( External link ) (English)

Teito Jidosha Kotsu Co.,Ltd. และ Limousine Liber

เบอร์โทรศัพท์ 03-3643-6881
URL:http://www.teito-mot.com/taxi/service/teigaku/?lang=en( External link ) (English)

การเดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะไปยังตัวเมืองโตเกียวโดยรถยนต์

มีเส้นทางหลักอยู่ 3 เส้นทางในการเดินทางไปโตเกียวโดยรถยนต์

 • 1. ออกจากสนามบินที่ประตู 2 และวิ่งตรงไปตามถนนสาย 295
 • 2. ออกจากสนามบินที่ประตู 1 หรือ ประตู 2 แล้ววิ่งขึ้นไปบนทางด่วนชิงคูโคที่ทางแยกชิงคูโค IC แล้วจึงวิ่งเข้าทางด่วนฮิงาชิ-คันโตที่ทางแยกนาริตะ IC
 • 3. ออกจากสนามบินที่ประตู 1 หรือ ประตู 2 แล้วขึ้นทางด่วนชิงคูโคที่ทางแยกชิงคูโค IC แล้ววิ่งเข้าถนนสาย 295 ที่ทางแยกนาริตะ IC

*ทางเลือก 2. และ 3. ต้องจ่ายค่าทางด่วน
ทางเลือก 1. ไม่มีค่าทางด่วน เนื่องจากวิ่งบนถนนธรรมดา

*อาคารผู้โดยสาร 3 ไม่สามารถใช้บริการเที่ยวปกติได้

กลับขึ้นด้านบน

ข้อมูลล่าสุดที่มีการเผยแพร่เมื่อเดือน พ.ย. 2016 ซึ่งรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ให้แห๊นล่วงหน้า จึงควรตรวจสอบเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

 • ช็อปปิ้ง ค้นหาจุดช็อปปิ้งเป็นภาษาอังกฤษได้
 • Tokyo Navigator
 • อาหาร
 • ที่พัก
 • ค้นพบ x โตเกียว
 • หัวข้อ
 • ศาลาว่าการกรุงโตเกียว ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว