ขนาดตัวอักษร
ลด
มาตรฐาน
ขยาย

หน้าแรก > การคมนาคม > การเดินทางทางน้ำ

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

การเดินทางทางน้ำ

ข้อมูลการโดยสารทางน้ำ

ตลอดแนวแม่น้ำสุมิดะและย่านริมฝั่งทะเลมีสถานที่สำคัญอยู่มากมายตั้งแต่สถานที่ทางประวัติศาสตร์ไปจนถึงโซนความบันเทิงใหม่ๆ สามารถใช้การเดินทางทางน้ำไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ได้

โฮตาลูนา

คอสมอส

กลับขึ้นด้านบน

เส้นทางเรือโดยสาร

โตเกียวครูซ เรือสำราญโตเกียว

สายแม่น้ำสุมิดะ

เส้นทาง

อะซะคุสะ ‒ สวนฮะมะริคิว ‒ ท่าเรือฮิโนะเดะ ‒ อะซะคุสะ

ออกเรือ

ทุก 30 นาที

ค่าโดยสาร

เที่ยวเดียว
อาซากุสะ – ฮามาริกิว 980 เยน(เด็กเล็ก 370 เยน)
*เมื่อลงที่ท่าฮามาริกิว จะมีค่าเข้าชมสวนแยกต่างหาก
ฮามะริกิว – ท่าฮิโนเดะ 210 เยน(เด็กเล็ก 110 เยน)
ท่าฮิโนเดะ – อาซากุสะ 780 เยน(เด็กเล็ก 390 เยน)

เวลาเดินทาง

อาซากุสะ – ท่าฮิโนเดะ ประมาณ 40 นาที

สายตรงอะซะคุสะ ‒ โอไดบะ (โฮตาลูนา)

เส้นทาง

อาซากุสะ – ท่าฮิโนเดะ – สวนสาธารณะโอไดบะไคฮินโคเอ็น – อาซากุสะ

ออกเรือ

ทุก 2 ชั่วโมง

ค่าโดยสาร

เที่ยวเดียว อาซากุสะ –  สวนสาธารณะโอไดบะไคฮินโคเอ็น  ผู้ใหญ่ 1,080 – 1,560 เยน เด็กเล็ก (เด็กประถม) 690 – 930 เยน
*ผู้ใหญ่ 1 คน เดินทางพร้อมกับเด็กอนุบาล 1 คน ค่าตั๋วขึ้นเรือเพียง 300 เยน

เวลาเดินทาง

อาซากุสะ –  สวนสาธารณะโอไดบะไคฮินโคเอ็น ประมาณ 60 นาที

สายตรงอะซะคุสะ‒โอไดบะ (ฮิมิโกะ)

เส้นทาง

อะซะคุสะ ‒ สวนริมทะเลโอไดบะ (โอไดบะ ไคฮิน โคเอ็น) ‒ โทะโยะสุ ‒อะซะคุสะ

ออกเรือ

ทุก 2 ชั่วโมง

ค่าโดยสาร

เที่ยวเดียว  อะซะคุสะ ‒ โทะโยะสุ ผู้ใหญ่ 780 – 2,040 เยน เด็กเล็ก (เด็กประถม) 540 – 1,170 เยน เด็กอนุบาล (1 ปีขึ้นไป) 300 เยน

เวลาเดินทาง

อะซะคุสะ ‒ โทะโยะสุ  ประมาณ 70 นาที

สายโอไดบะ

เส้นทาง

ท่าเรือฮิโนะเดะ ‒ สวนริมทะเลโอไดบะ (โอไดบะ ไคฮิน โคเอ็น)

ออกเรือ

ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

ค่าโดยสาร

เที่ยวเดียว ผู้ใหญ่ 480 เยน / เด็กประถม (อายุ 6–12 ปี) ครึ่งราคา

เวลาเดินทาง

ประมาณ 20 นาที

สายโตเกียวบิ๊กไซต์‒พาเล็ตต์ทาวน์

เส้นทาง

ท่าเรือฮิโนะเดะ ‒ พาเล็ตต์ทาวน์ ‒ โตเกียวบิ๊กไซต์ ‒ ท่าเรือฮิโนะเดะ

ออกเรือ

ทุกชั่วโมง

ค่าโดยสาร

ท่าเรือฮิโนะเดะ ‒ โตเกียวบิ๊กไซต์  เที่ยวเดียว ผู้ใหญ่ 210 – 410 เยน เด็กเล็ก 110 – 210 เยน

เวลาเดินทาง

ประมาณ 25 – 35 นาที

<ติดต่อสอบถาม>
โตเกียวครูซ เรือสำราญโตเกียว
โทรศัพท์: 0120-977311 (9:30‒17:30 น.)
URL: http://www.suijobus.co.jp/en/( External link )(English)

*มีเส้นทางอื่นให้บริการด้วย กรุณาดูรายละเอียดในเว็บไซต์ด้านบน

สายโตเกียวมิซุเบะ (สายริมฝั่งน้ำโตเกียว)

สายอะซะคุสะ‒โอไดบะ

เรียวโกกุ ‒ อาสึมะบาชิเขตสุมิดะ ‒ อะซะคุสะ (ประตูนิเต็นมอน) ‒ ซากุระบาชิ ‒ เอ็ตชูจิมะ ‒ อะกาชิโจ / หน้าสวนเซนต์ลุกส์ ‒ สวนฮะมะริคิว ‒ สวนริมทะเล โอไดบะ (โอไดบะ ไคฮิน โคเอ็น) ‒ สวนฮะมะริคิว ‒ อะกาชิโจ / หน้าสวนเซนต์ลุกส์ ‒ เอ็ตชูจิมะ ‒ เรียวโกกุ ‒ อาสึมะบาชิเขตสุมิดะ ‒ อะซะคุสะ (ประตูนิเต็นมอน) ‒ เรียวโกกุ

คาวาเซมิอาซากุสะและนิฮมบาชิเมกุริ

เรียวโกกุ – อาซากุสะ (นิเท็นมง) – อาสึมะบาชิเขตสุมิดะ – เรียวโกกุ – นิฮมบาชิ - ฮามาริกิว – อาซากุสะ (นิเท็นมง) – เรียวโกกุ

<ติดต่อสอบถาม>
สายโตเกียวมิซุเบะ (สายริมฝั่งน้ำโตเกียว)
โทรศัพท์ : 03-5608-8869(9:00 – 17:00 น. ปิดให้บริการวันจันทร์ (กรณีตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเป็นวันถัดไป) )
URL: http://www.tokyo-park.or.jp/waterbus/english/index.html ( External link ) (English)
*มีเส้นทางอื่นให้บริการด้วย กรุณาดูรายละเอียดในเว็บไซต์ด้านบน

กลับขึ้นด้านบน

เส้นทางเดินเรือหลัก

กลับขึ้นด้านบน

ข้อมูลล่าสุดที่มีการเผยแพร่เมื่อเดือน พ.ย.  2016 ซึ่งรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ให้แห๊นล่วงหน้า จึงควรตรวจสอบเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  • ช็อปปิ้ง ค้นหาจุดช็อปปิ้งเป็นภาษาอังกฤษได้
  • Tokyo Navigator
  • อาหาร
  • ที่พัก
  • ค้นพบ x โตเกียว
  • หัวข้อ
  • ศาลาว่าการกรุงโตเกียว ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว